Tutvustus

OÜ Aigis-Vara alustas majandustegevust 1998 aastal ja firma tegevusvaldkonnad seonduvad ühelt poolt majandusarvestusega (ka raamatupidamine), teiselt poolt aga majandustehinguid puudutavate õigusaktide rakendamisega (ka mitmesuguste lepingute koostamine).
Püüame oma kliente aidata nende kui omanike varaliste õiguste kaitsel aga ka neile kuuluva vara rohkendamisel.

Kust on pärit firma nimi?
aigis – Homerose järgi õudusi tekitav kilp, mille Hephaistos sepistas Zeusile; seda kasutasid ka Apollon ja eriti Athena. Zeus kandis seda turvisena, Athena enamasti rõivana õlgadel ning rinnal; sellest on tulnud sõna “egiid” (kaitse, hool) ja väljend “egiidi all” (kaitse all).

Millega suudame Teid aidata?
Aitame Teil pidada arvestust oma varade üle, s.h. korraldada raamatupidamist, analüüsida ja prognoosida mitmesuguseid riske (s.h. maksuriske), korraldada ja vormistada tehinguid ning kindlasti tasub meie poole pöörduda, kui Teile tundub, et lahkarvamused äripartneriga ähvardavad viia kohtuteele – omame kogemust kokkuleppemenetluse läbiviimisel.